Mission & vision

Vor mission

Gennem en styret, kontrolleret og langsigtet investeringspolitik sikre bevarelse og forrentning af familien Kølendorfs familieformue for nuværende og fremtidige familiemedlemmer.

Vor vision

Vi ønsker at stå for en åben og ærlig forretningsmoral, der overholder såvel samfundets lovmæssige spilleregler, som menneskelige begreber som ordholdenhed, omhu og respekt for de mennesker vi omgås i det daglige.

Det er vor hensigt at vore værdier skal forplante sig i såvel de virksomheder som vi allerede ”arbejder med”, som i virksomheder vi på den ene eller anden måde får rådighed over eller samkvem med.

Mål

Det er vort erklærede mål at udvikle Comitel til et brand der er kendt for sine værdier og forretningsmæssige succes.

Gennem vor investeringsstrategi ønsker vi at Comitel fremstår som en dynamisk, seriøs og progressiv erhvervsvirksomhed, der på naturlig måde tiltrækker såvel virksomheder som enkeltpersoner, der af den ene eller anden grund søger kapital og/eller partnerskab.

Home Comitel A/S Mission & vision