Koncernstruktur

Comitel A/S ejer aktierne i de fleste af Comitel Gruppens selskaber. Comitel Gruppens selskabsstruktur ser sådan ud:
Strukturrollup

Home Comitel A/S Koncernstruktur