Comitel A/S

Hellerup2900 2

Comitel A/S ejer aktierne i de fleste af Comitel Gruppens selskaber.

Comitel A/S er moderselskab for de fleste af koncernens erhvervsaktiviteter.

Selskabet ejer helt eller delvist handelsselskaber og investeringsselskaber og investerer i danske og internationale værdipapirer.

Home Comitel A/S